Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2008
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2008

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2008, Bakı, "Elm və təhsil", 2008, 458. 

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2008
Müəllif(lər):