Muzeyin nəşrləri
Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri
Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri

Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri. Kitab. Bakı, "Afpoliqraf",2020. 166 s.

Təqdim olunan bu kataloq müsəlman dövlətlərinin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin numizmatika kolleksiyasında qorunan və ölkəmizin pul dövriyyəsinin öyrənilməsində mühüm mənbələrdən biri kimi xüsusi önəm daşıyan müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri haqqındadır.

Kitab haqqında
Adı:
Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri
Müəllif(lər):
Əli Rəcəbli, Afət Rüstəmbəyova. Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı