Muzeyin nəşrləri
Azərbaycanın antropomorf terrakotları”. Kataloq. Bakı, 2010, 54 s.
Azərbaycanın antropomorf terrakotları”. Kataloq. Bakı, 2010, 54 s.

Kitabda kolleksiyaya daxil olan hər bir eksponatın ətraflı təfsilatı (inventar nömrəsi, ölçüləri, düzəldilmə materialı, dövrü, tapılma dövrü və şəraiti), müvafiq fotoşəkilləri verilmişdir. Mühüm tarixi mənbə əhəmiyyətli antropomorf terrakotlar qədim Azərbaycan əhalisinin ideoloji təsəvvürləri, etiqad və inancları ilə yanaşı, bədii-estetik görüşlərinin öyrənilməsi baxımından da olduqca önəmlidir.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycanın antropomorf terrakotları”. Kataloq. Bakı, 2010, 54 s.
Müəllif(lər):
Elmi redaktor - akademik N.Vəlixanlı.