Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan Bayraqları
Azərbaycan Bayraqları

Azərbaycan Bayraqları. Kataloq, Bakı, “Elm” 2005, 88 s.

Kataloq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında saxlanılan 90-dan artıq bayrağı əhatə edir. Azərbaycanın xanlıq və respublikalar dövrü bayraqları ilə yanaşı kataloqa XIX əsrdə Rusiya imperatorları tərəfindən rus ordusunda xidmət edən Azərbaycan generallarına və hərbi birləşmələrinə təqdim edilən bayraqlar da daxil edilmişdir. Kataloqda II Dünya müharibəsi cəbhələrində vuruşan Azərbaycan diviziya və alaylarına verilən bayraqlar, eləcə də ölkədə baş verən mühüm hadisə və tədbirlər münasibətilə təsis edilən müxtəlif xarakterli bayraqlar haqqında məlumat vardır.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan Bayraqları
Müəllif(lər):
Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva, Səbuhi Əhmədov, Rəna Səfərova