Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan Bayraqları . Kataloq. Bakı “Elm” 2005, 88s.
Azərbaycan Bayraqları . Kataloq. Bakı “Elm” 2005, 88s.

Kataloqda II Dünya müharibəsi cəbhələrində vuruşan Azərbaycan diviziya və alaylarına verilən bayraqlar, eləcə də ölkədə baş verən mühüm hadisə və tədbirlər münasibətilə təsis edilən müxtəlif xarakterli bayraqlar haqqında məlumat vardır.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan Bayraqları . Kataloq. Bakı “Elm” 2005, 88s.
Müəllif(lər):
Mətnin müəllifləri: Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva, Səbuhi Əhmədov, Rəna Səfərova