Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2021
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2021

Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2021, Bakı, "Təhsil", 2021, 312 s.

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2021
Müəllif(lər):
Təsisçi: AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzey