Muzeyin nəşrləri
Dost ellərin hədiyyələri
Dost ellərin hədiyyələri

Dost ellərin hədiyyələri. Kataloq, Bakı, "Ziya"2014. 172 s. 

Oxuculara təqdim etdiyimiz bu kataloq hazırlanarkən muzeyin “Təsviri materiallar”, “Etnoqrafiya”, “Sənədli mənbələr”, “Silahlar və bayraqlar” və “Xüsusi” fondlarının materiallarından da istifadə edilmişdir.

Kataloq yalnız xarici ölkələr tərəfindən verilmiş hədiyyələr kolleksiyası əsasında tərtib olunmuşdur. Ümumiyyətlə, 900-ə yaxın hədiyyə haqqında məlumatı əhatə edən kataloqda ölkə və şəhərlərin adları əlifba sırası ilə, hədiyyələr isə kim tərəfindən, nə münasibətlə, kimə verilməsi göstərilməklə xronoloji ardıcıllıqla təqdim olunmuşdur.

Kitab haqqında
Adı:
Dost ellərin hədiyyələri
Müəllif(lər):
Rəna Səfərova, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.