Muzeyin nəşrləri
Bakının teatr həyatı
Bakının teatr həyatı

 Kataloqda Bakı teatrlarının tarixinə dair Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan eksponatlar təqdim olunur.

Kitab haqqında
Adı:
Bakının teatr həyatı
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətnin müəllifləri: Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva