Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2010 ( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illik yubileyinə həsr olunur )
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2010 ( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illik yubileyinə həsr olunur )

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2010."Elm", Bakı, 2010, 288 səh. 

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2010 ( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illik yubileyinə həsr olunur )
Müəllif(lər):
Redaksiya heyyəti: Nailə Vəlixanlı, Nərgiz Əliyeva, Fərhad Cabbarov, Məhfuzə Zeynalova