Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2018
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2018

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2018. Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 2018, 336 səh.

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2018
Müəllif(lər):
Təsisçi: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi