Muzeyin nəşrləri
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri

Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri. B., "Elm", 2000, 96 səh.

“Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri” kitab-albomda toplanılan e.ə. III minillikdən başlayaraq 5 min illik tarixi dövrü əhatə edən materiallar Azərbaycan ərazisində dövlətçiliyin tarixinin tədqiqi ilə yanaşı Azərbaycan dövləçiliyi tarixinin də daha dərindən öyrənilməsinə kömək ola biləcək ilk addımdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin rəmzləri olan sərhədlər, hökmdarlar, dövlət xadimləri, şəhərlər, qalalar, saraylar, pul nişanları, bayraqlar, gerblər, və s. haqqında məlumat əsərdə öz əksini tapmışdır.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri
Müəllif(lər):
Nailə Vəlixanlı