Muzeyin nəşrləri
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri Bakı, Elm, 2000, 96 səh.
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri Bakı, Elm, 2000, 96 səh.

“Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri” kitab-albomu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi şurasının qərarı ilə nəşr edilmişdir. Burada toplanılan e.ə. III minillikdən başlayaraq 5 min illik tarixi dövrü əhatə edən materiallar Azərbaycan ərazisində dövlətçiliyin tarixinin tədqiqi ilə yanaşı Azərbaycan dövləçiliyi tarixinin də daha dərindən öyrənilməsinə kömək ola biləcək ilk addımdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin rəmzləri olan sərhədlər, hökmdarlar, dövlət xadimləri, şəhərlər, qalalar, saraylar, pul nişanları, bayraqlar, gerblər, və s. haqqında məlumat əsərdə öz əksini tapmışdırr.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri Bakı, Elm, 2000, 96 səh.
Müəllif(lər):
Tərtib edəni və mətnin müəllifi: AMEA-nın müxbir üzvü Nailə Vəlixanlı, tarix elmləri doktoru