Muzeyin nəşrləri
Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar (Belarusun azad edilməsində iştirak etmiş azərbaycanlılar)
Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar (Belarusun azad edilməsində iştirak etmiş azərbaycanlılar)

Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar (Belarusun azad edilməsində iştirak etmiş azərbaycanlılar)

Kitabda tarixi mənbələrə əsaslanaraq elmi-populyar formada II Dünya müharibəsi illərində Belarusiya uğrunda vuruşmuş 100-dən artıq azərbaycanlı döyüşçünün bioqrafiyaları haqqında məlumat verilir. Kitaba çoxlu sayda fotoşəkillər və tarixi sənədlərin surətləri əlavə olunmuşdur.

 

 

Kitab haqqında
Adı:
Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar (Belarusun azad edilməsində iştirak etmiş azərbaycanlılar)
Müəllif(lər):
Z.Dulayeva, F.Cabbarov, F.Bağırov, F.Ağayev. Məsul redaktor: akademik N.Vəlixanlı