Muzeyin nəşrləri
Belarus uğrunda vuruşmuş azərbaycanlılara həsr olunmuşdur
Belarus uğrunda vuruşmuş azərbaycanlılara həsr olunmuşdur

Kitabda tarixi mənbələrə əsaslanaraq elmi-populyar formada II Dünya müharibəsi illərində Belarusiya uğrunda vuruşmuş 100-dən artıq azərbaycanlı döyüşçünün bioqrafiyaları haqqında məlumat verilir. Kitaba çoxlu sayda fotoşəkillər və tarixi sənədlərin surətləri əlavə olunmuşdur.

Kitab haqqında
Adı:
Belarus uğrunda vuruşmuş azərbaycanlılara həsr olunmuşdur
Müəllif(lər):
Məsul redaktor – akademik N.Vəlixanlı Mətnin müəllifləri - t.ü.f.d. Z.Dulayeva, t.ü.f.d. F.Cabbarov, F.Bağırov, F.Ağayev