Muzeyin nəşrləri
Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü
Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü

 “Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü” kitabı (Bakı, Elm və təhsil, 2020, 24 s.).

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Mil düzündəki Üçtəpə kurqanından arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş unikal artexaktlar haqqında məlumat verilir. Əksəriyyəti Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan bu artefaktlar kurqanda dəfn edilmiş erkən orta əsr Qafqaz Albaniyası döyüşçüsünün türk tayfasından olduğunu sübut edir. Kitab mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Kitab haqqında
Adı:
Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü
Müəllif(lər):
Səbuhi Əhmədov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı