Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2015
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2015

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2015, Bakı, "Elm və təhsil", 2015, 472. 

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2015
Müəllif(lər):
Təsisçi: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi