Muzeyin nəşrləri
XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri
XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri

“XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri” adlı məqalələr toplusu. Bakı, Ziya, 2013, 144 s.

Topluya “Maarif fədaisi Həbib bəy Mahmudbəyov”, “Rəşid bəy Əfəndiyev – maarifçi, yazıçı, pedaqoq”, “Bir daha Mərdəkan bağçılıq məktəbinin tarixi haqqında”, “Azərbaycanda Müqəddəs Nina məktəbinin tarixindən”, “XIX əsrin ikinci yarısı- XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında maarif işi”, “Azərbaycanda qadın maarifçiliyi tarixindən”, ““Füyüzat” jurnalında islami maarifçiliyə baxış”, “Əla şagird olmuş və əla pedaqoq olacaq”, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin maarif sahəsində tədbirlərinə dair”, “Heydər Verdiyev – pedaqoq və məktəb təhsilinin təşkilatçısı”, “Maarifçi və alim Davud Şərifovun portretinə dair bəzi ştrixlər” adlı azərbaycan və rus dillərində məqalələr daxil edilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı