Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan qədim və orta əsr silahları. kitab-albom.Bakı-2018, -32 səh
Azərbaycan qədim və orta əsr silahları. kitab-albom.Bakı-2018, -32 səh

Kitab-albomda muzeyin arxeoloji kolleksiyasında qorunan bəzi silah nümunələri haqqında müfəssəl məlumat verilib. Həmin nümunələrin bir qismi XX əsrin 20-80-ci illərində Şəki, Qazax, Qəbələ və Mingəçevir bölgələrinə, eləcə də Xəzər dənizi hövzəsinə təşkil edilmiş arxeoloji ekspedisiyalar zamanı tapılıb.

Kitab -albomda eyni zamanda, Daşkəsən, Lənkəran, Qazax, Naxçıvan və Azərbaycanın digər bölgələrində təsadüfi tapılmış silahlar haqqında məlumat verilmişdir. Bu silahlar hücum və müdafiə təyinatlı olmaqla, daş, metal, sümük və gil tərkiblidir. Onlardan qədim Daş dövründən orta əsrlərədək böyük bir zaman kəsiyində istifadə edilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan qədim və orta əsr silahları. kitab-albom.Bakı-2018, -32 səh
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Müəlliflər: t.ü.f.d. Səbuhi Əhmədov, elmi işçi Emin Məmmədov , kiçik elmi işçi Nurəngiz Qarayeva