Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan şəhərlərinin açarları. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 12 s.
Azərbaycan şəhərlərinin açarları. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 12 s.

“Azərbaycan şəhərlərinin açarları” kitabçası Kitabçada muzeyin Silahlar və bayraqlar fondunda qorunan Azərbaycan şəhərlərinin tarixi açarları haqqında məlumat və fotoşəkillər təqdim edilib.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan şəhərlərinin açarları. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 12 s.
Müəllif(lər):
Akademik Nailə Vəlixanlının elmi redaktorluğu və t.ü.f.d., dosent Sevinc Vahabova