Muzeyin nəşrləri
Azərbaycanda möhürlərin tarixindən
Azərbaycanda möhürlərin tarixindən

Azərbaycanda möhürlərin tarixindən "Elm və təhsil", 2020,20 s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondalrında o dövrə aid bir çox möhür mühafizə edilir. Tədqim olunan bukletdə 10 aprel 1840-cı il tarixli Zaqafqaziya diyarının idarəçilərinə dair Əsasnaməyə əsasən təsis edilmiş iki möhür- Bakı quberniyasının gerbi olan "Quba qəzası Yermolayevsk kənd məhkəməsinin möhürü" və "Yelizavetpol quberniyası. Şuşa qəzasının Ağcabədi kənd cəmiyyəti" mühürü təqdim olunur. Eyni zamanda Azərbaycan ərazisində üzərində Rusiyanın gerbi olan möhürlər, o cümlədən "III Bakı Qadın Gimnaziyası" və "Qraf Voronsov-Daşkov adına Lənkəran Ali İbtidai Məktəbinin" möhürləri də bukletdə özünə yer almışdır. 

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycanda möhürlərin tarixindən
Müəllif(lər):
Sənubər Qasımova, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı