Muzeyin nəşrləri
“Azərbaycanın neft salnaməsi”. Kataloq
“Azərbaycanın neft salnaməsi”. Kataloq

Kataloq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan və Azərbaycan neftinin tarixini əks etdirən materiallar əsasında hazırlanıb. Dörd tematik bölmədən ibarət kataloqda Azərbaycanda neft hasilatı və emalının tarixi barəsində məlumat verilir, 1000-ə yaxın unikal eksponatlar təqdim olunur.

Kitab haqqında
Adı:
“Azərbaycanın neft salnaməsi”. Kataloq
Müəllif(lər):
Elmi redaktor akademik Nailə Vəlixanlı, muəllifi elmi katib, t.ü.f.d. Fərhad Cabbarov