Muzeyin nəşrləri
“Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında”. Bakı, “Ziya”, 2013, 206 s.
“Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında”. Bakı, “Ziya”, 2013, 206 s.

Kitabda H.Z.Tağıyevin ilk bioqrafı olmuş Nəriman Nərimanovun, 1903-cü ildə çap olunmuş naməlum müəllifin, Nağı bəy Şeyxzamanlının müasirləri tərəfindən “millət atası” adlandırılmış H.Z.Tağıyev haqqında oçerklərinin tam mətnləri verilmişdir. Burada həmçinin dövrün görkəmli ziyalılarının Tağıyevin fəaliyyəti, o cümlədən müsəlman dünyasında ilk qız məktəbinin açılışı və Mərdəkan bağçılıq məktəbinin təşkili ilə bağlı yazdıqları fikirlər də oxuculara təqdim olunur.

Kitab haqqında
Adı:
“Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında”. Bakı, “Ziya”, 2013, 206 s.
Müəllif(lər):
Müəllif: elmi katib, t.ü.f.d Fərhad Cabbarov