Научные издания Музея
«О современниках Гаджи Зейналабдине Тагиеве»
«О современниках Гаджи Зейналабдине Тагиеве»

«О современниках Гаджи Зейналабдине Тагиеве». Баку, «Зия», 2013, 206 с.

Kitabda H.Z.Tağıyevin ilk bioqrafı olmuş Nəriman Nərimanovun, 1903-cü ildə çap olunmuş naməlum müəllifin, Nağı bəy Şeyxzamanlının müasirləri tərəfindən “millət atası” adlandırılmış H.Z.Tağıyev haqqında oçerklərinin tam mətnləri verilmişdir. Burada həmçinin dövrün görkəmli ziyalılarının Tağıyevin fəaliyyəti, o cümlədən müsəlman dünyasında ilk qız məktəbinin açılışı və Mərdəkan bağçılıq məktəbinin təşkili ilə bağlı yazdıqları fikirlər də oxuculara təqdim olunur.

Kitab haqqında
Название:
«О современниках Гаджи Зейналабдине Тагиеве»
Müəllif(lər):
Fərhad Cabbarov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı