Muzeyin nəşrləri
Gözəllik ondur...
Gözəllik ondur...

“Gözəllik ondur...” kitabı (Bakı, Elm və təhsil, 2020, 44 s.).

Kitabda tarixi geyim mədəniyyətimiz, milli qadın geyimlərimiz haqqında məlumat və fotoşəkillər təqdim edilib.

Kitab haqqında
Adı:
Gözəllik ondur...
Müəllif(lər):
Gülzadə Abdulova: Elmi redaktor; Nailə Vəlixanlı