Muzeyin nəşrləri
ŞİRVANIN BƏDİİ METALI
ŞİRVANIN BƏDİİ METALI

Tədqiqatlar təsdiq edir ki, Şirvan bölgəsi Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tunc dövrünün ilk çağlarından yüksək inkişaf mərhələsinə daxil olmuş, iqtisadi və siyasi münasibətlərin getdikcə yüksəlişi sosial təbəqələşməni, həmçinin dövlətin təşəkkülünü və inkişafını şərtləndirmişdir. Bütün bu inkişaf prosesləri arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunmuş maddi mədəniyyət abidələrində öz əksini tapmışdır.

Kitab haqqında
Adı:
ŞİRVANIN BƏDİİ METALI
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: Akademik Nailə Vəlixanlı. Mətn: t.ü.f.d. Nasir Quluzadə, Gennadi Ağayev