Muzeyin nəşrləri
Əziz Əliyev. Kataloq. Bakı, “Ziya” NPM, 2013, 88 səh.
Əziz Əliyev. Kataloq. Bakı, “Ziya” NPM, 2013, 88 səh.

Kataloqda Ə.M.Əliyevin qısa bioqrafiyası verilir, onun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı 60-dan artıq eksponat barədə müfəssəl məlumat verilir, həmin eksponatların görkəmli şəxsiyyətin bioqrafiyasının naməlum qalan məqamlarının araşdırılmasında yeri və rolu qeyd olunur. Hər eksponat barədə ətraflı məlumatla bərabər onların fotoşəkilləri də oxucuların diqqətinə təklif olunur.  Kataloq azərbaycan və rus dillərində nəşr olunmuşdur.

Kitab haqqında
Adı:
Əziz Əliyev. Kataloq. Bakı, “Ziya” NPM, 2013, 88 səh.
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətnin müəllifi: t.ü.f.d. Səbuhi Əhmədov