Muzeyin nəşrləri
Maestro Niyazi. Kataloq
Maestro Niyazi. Kataloq

Maestro Niyazi. Kataloq. Bakı, "Elm", 2002, 126 s.

Muzeyin görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və dirijoru Niyazinin 90 illiyinə həsr etdiyi Kataloq bu sahədə atılan ilk mühüm addımdır.

Maestro Niyazinin mükafatları, sənədləri, fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları həyat yoldaşı Həcər xanım tərəfindən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə verilmiş və xatirə kolleksiyasını təşkil etmişdir. Kolleksiya 273 saxlanma vahidindən ibarətdir və xüsusiyyətindən asılı olaraq Muzeyin dörd fondunda saxlanılır.

“Maestro Niyazi” kataloqu girişdən, böyük musiqiçi və ictimai xadimin həyat yolunu əks etdirən eksponatların fotoşəkillərindən və dörd bölmədən ibarətdir. Hər bölmə kolleksiyasının saxlanıldığı fonda müvafiqdir. Xatirə kolleksiyasını təşkil edən bütün materiallar kataloqda ümumi sayı ilə verilmiş və hər biri üçün inventar saxlama sayı göstərilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
Maestro Niyazi. Kataloq
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı, Mətn: t.ü.f.d. Zərifə Dulayeva