Muzeyin nəşrləri
Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)
Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)

Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər) Elm və təhsil. Bakı, 2015, 275 səh.

Kitabda Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq dövriyyəyə çıxarılmış XI-XIII əsr ərəbdilli müəlliflərdən İbn Makula, əs-Siləfi, İbn Nöqtə, İbn əs-Sabunin məlumatı əsasında Azərbaycanın elmi-mədəni mühiti tədqiq edilir.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)
Müəllif(lər):
Nərgiz Əliyeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı