Muzeyin nəşrləri
"Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)" kitab
"Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)" kitab

Kitabda Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq dövriyyəyə çıxarılmış XI-XIII əsr ərəbdilli müəlliflərdən İbn Makula, əs-Siləfi, İbn Nöqtə, İbn əs-Sabunin məlumatı əsasında Azərbaycanın elmi-mədəni mühiti tədqiq edilir

Kitab haqqında
Adı:
"Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)" kitab
Müəllif(lər):
Akademik Nailə Vəlixanlı, tarix elmləri doktoru Nərgiz Əliyeva