Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2009
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2009

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2009, Bakı, "Elm və təhsil", 2009, 330. 

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq, hər il nəşr olunan elmi toplu (2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2009
Müəllif(lər):