Muzeyin nəşrləri
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. Bakı,2013.
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. Bakı,2013.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları sırasında Nəsib bəy Yusifbəylinin milli istiqlal hərəkatında şərəfli yeri vardır.Elə yalnız bir xidmət kifayətdir ki, Nəsib bəyin adı Azərbaycan istiqlal hərəkatınının zirvə tarixinə yazılsın: “Azərbaycan ideyasını siyasi bir tələb maddəsi şəklində formulə etmək şərəfi mərhum Nəsib bəyindir”....

 

Kitab haqqında
Adı:
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. Bakı,2013.
Müəllif(lər):