Muzeyin nəşrləri
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi

Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. Bakı, "Ziya", 2013, 216 s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95-ci ildönümünə ithaf olunmuş toplu Rusiyada türk və müsəlman xalqlarının hüququları uğrunda yorulmadan mübarizə aparan, milli dövlətçiliyimizin qurulmasında xüsusi rolu olan, 1919-cu ilin aprelindən 1920-ci ilin martınadək Cümhuriyyətin hökumət başçısı olan Azərbaycanın görkəmli siyasi və ictimai xadimi Nəsib bəy Yusifbəylinin həyta və fəaliyyəti, ideyaları, apardığı mübarizə, həyata keçirdiyi tədbirləri, eləcə də müəmmalı ölümünün araşdırılmasına həsr olunub.

 

Kitab haqqında
Adı:
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: Firdövsiyə Əhmədova