Muzeyin nəşrləri
Xəzər Atlantidası
Xəzər Atlantidası

Xəzər Atlantidası. Bakı 2009, 112 s.

Kataloq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 1968-1990-cı illərdə Xəzər dənizinin hidroarxeoloji tədqiqatlarına həsr olunmuşdur. Burada Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fondunda mühafizə edilən və bir hissəsi Muzeyin elmi ekspozisiyasında nümayiş olunan sualtı arxeoloji materiallar haqqında məlumat toplanmışdır.

Kitab haqqında
Adı:
Xəzər Atlantidası
Müəllif(lər):
M.Bağırova, F.Xəlili, F.Cabbarov, C.Eminli, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı