Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2020 (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyinə həsr olunur)
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2020 (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyinə həsr olunur)

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2020 (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  100 illik yubileyinə həsr olunur), Bakı"Aspoliqraf", 2020, 504 s.

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2020 (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyinə həsr olunur)
Müəllif(lər):
Təsisçi: AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi