Muzeyin nəşrləri
Xurşid Banu Natəvan – 180
Xurşid Banu Natəvan – 180

“Xurşid Banu Natəvan – 180” kataloqu, Bakı, 2012, 19 s.

Kataloq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 03.04.2012-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Xurşid Banu Natəvanın anadan olmasının 180 illiyi ilə əlaqədar hazırlanmışdır. Kataloqun giriş hissəsində Natəvanın bioqrafiyası, Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri əks olunmuşdur. Hazırda Muzeyin fondlarında xalqın sevə-sevə “xan qızı” adlandırdığı, Qarabağ torpağının istedadlı simalarından olan Xurşid Banu Natəvanın həyatına dair müxtəlif əşyayi materiallar qorunur, onlar ilk dəfə olaraq bu kataloqda əksini tapmışdır.

Kitab haqqında
Adı:
Xurşid Banu Natəvan – 180
Müəllif(lər):
G.Abdulova, N.Seyidzadə, M.Seyidzadə, A.Abdullayeva, Ü.Usubova, E.Dadaşov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı