Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2012
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2012

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2021. Bakı, "Elm", 2012, 336 səh.

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2012
Müəllif(lər):
Təsisçi: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi