Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan II Dünya müharibəsində
Azərbaycan II Dünya müharibəsində

“Azərbaycan II Dünya müharibəsində” Bakı, Afpoliqraf, 2015, “Elm”, 190 səh.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində” adlı  kataloq işıq üzü görmüşdür.

Kataloqda Azərbaycanın II Dünya müharibəsindəki rolundan bəhs edilir. Burada  Böyük Vətən müharibəsinə dair materialların foto-şəkilləri, eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan II Dünya müharibəsində
Müəllif(lər):
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı