Muzeyin nəşrləri
Qarabağ xalçaları
Qarabağ xalçaları

“Qarabağ xalçaları” 

Kitab-kataloqda muzeyin kolleksiyasına daxil olan 150-ə yaxın Qarabağ xalça və xalça məmulatları (məfrəş, xurcun, heybə və s.) haqqında məlumat verilir.

Belə ki, hər eksponatın rəngli fotoşəkli ilə bərabər onun toxunduğu dövr, ölçüləri, boyanma xüsusiyyətləri, muzeyə daxil olma tarixi də göstərilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
Qarabağ xalçaları
Müəllif(lər):
Gülzadə Abdulova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı,