Muzeyin nəşrləri
“Qarabağ xalçaları” kitab-kataloq
“Qarabağ xalçaları” kitab-kataloq

Kataloqda Muzeyin kolleksiyasına daxil olan 150-ə yaxın Qarabağ xalça və xalça məmulatları (məfrəş, xurcun, heybə və s.) haqqında məlumat verilir. Belə ki, hər eksponatın rəngli fotoşəkli ilə bərabər onun toxunduğu dövr, ölçüləri, boyanma xüsusiyyətləri, muzeyə daxil olma tarixi də göstərilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
“Qarabağ xalçaları” kitab-kataloq
Müəllif(lər):
Elmi redaktoru Muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, müəllifi Muzeyin Etnoqrafiya fondunun müdiri, t.ü.f.d. Gülzadə Abdulova