Muzeyin nəşrləri
Sehirli çıraq
Sehirli çıraq

Sehirli çıraq. Bakı, "Elm və təhsil", 2020, 23 s.

 

Kataloqda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin arxeoloji kolleksiyasına daxil olan saxsı və metal çıraqlar IX-XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın orta əsr şəhər əhalisinin məişətində onlardan geniş istifadə olunduğu təstiq olunur. 

Muzeyin zəngin çıraq kolleksiyası orta əsrlərdə Azərbaycanda istifadə olunan işıqlandırma vasitələri. onların inkişaf mərhələləri, istifadəsi və xüsusən, çıraqların hazırlanma texnologiyası kimi məsələlərin öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.

Kitab haqqında
Adı:
Sehirli çıraq
Müəllif(lər):
Aida ismayılova, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı