Muzeyin nəşrləri
Sehrli çıraq
Sehrli çıraq

Nəşri gözlənilən kitabçaların mövzularını isə “Xəzər Atlantidasının yadigarları” və “Sehirli çıraq” təşkil edir. Hər iki kitabçanın mətnləri redaktəyə təqdim edilmiş, ingilis dilinə tərcümə olunması üçün imkanlar araşdırılır. Bütün bu işlərlə yanaşı, Arxeologiya fondunda inventarizasiya işləri yerinə yetirilir. Fondda materialların qablaşdırılması, qeydiyyatı və pasportlaşdırılması işləri də uğurla həyata keçirilir. Son 6 ay ərzində yüzlərlə arxeoloji material fond işlərinə cəlb edilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
Sehrli çıraq
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətn: Aida ismayılova