Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti. Bakı, "Ziya", 2014.232.
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti. Bakı, "Ziya", 2014.232.

Redaktor: Nailə Vəlixanlı, AMEA-nın akademiki

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti. Bakı, "Ziya", 2014.232.
Müəllif(lər):