Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti

Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti . Bakı, "Ziya", 2014. 232 səh.

Əsərdə XVI – XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətində sikkə zərbi tarixi tədqiq edilmişdir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondunda qorunan, Azərbaycan Respublikası ərazisində aşkarlanmış sikkə tapıntıları əsasında işlənilmiş əsərdə Səfəvilərin pul-çəki sistemləri, metroloji xüsusiyyətləri, sikkələrin zərb və istehsalının təşkili işi haqqında məlumatlar verilmişdir. Əsərdə fotoları olan 140 ədəd sikkələr sırasında nəinki Azərbaycanda zərb edilən, həm də müvafiq dövrün pul dövriyyəsində işlənən Qərbi Avropa sikkələri də vardır.

Rus dilində nəşr olunan bu əsər tarixçilər, numizmatlar, sənətşünaslar və ali tədris müəssisələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti
Müəllif(lər):
Əli Rəcəbli