Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində
Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində

“Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində” kitabı (Bakı, Elm və təhsil, 2020, 24 s.). 

Kitabda məşhur rus fotoqrafı D.Yermakovun həyat və fəaliyyəti haqqında məlumat və Azərbaycanla bağlı çəkdiyi fotoşəkillər təqdim olunub.
 
Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində
Müəllif(lər):
Fikrət Bağırov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı