Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan memarlıq abidələri rəsm əsərlərində
Azərbaycan memarlıq abidələri rəsm əsərlərində

Azərbaycan memarlıq abidələri rəsm əsərlərində (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Təsviri materiallar fondunun kolleksiyasından). - Bakı, “Təhsil”, 2022, 62 səh.

 

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan memarlıq abidələri rəsm əsərlərində
Müəllif(lər):
Nardanə Yusifova, Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı