Muzeyin nəşrləri
Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər
Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər
Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər (Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş elmi məqalələr toplusu) (Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2020. 656 s.)
 
Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş topluda tarixin, şərqşünaslığın, arxeologiyanın, epiqrafikanın, etnoqrafiyanın, sənətşünaslığın, mənbəşünaslığın, tarixşünaslığın, muzeyşünaslığın müxtəlif məsələlərinə dair elmi məqalələr yer alıb.
Kitabda Azərbaycan, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna alimlərinin 50-dən çox məqaləsi dərc olunub.
Məqalələr toplusunun məsul redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Cabbarovdur.
 
Kitab haqqında
Adı:
Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər
Müəllif(lər):
Məsul redaktor: t.ü.f.d., dos. Fərhad Cabbarov