Muzeyin nəşrləri
Birinci Dünya Müharibəsi cəbhəsində azərbaycanlılar: Tatar Süvari Alayı
Birinci Dünya Müharibəsi cəbhəsində azərbaycanlılar: Tatar Süvari Alayı

“Birinci Dünya Müharibəsi cəbhəsində azərbaycanlılar: Tatar Süvari Alayı

 

Kitab haqqında
Adı:
Birinci Dünya Müharibəsi cəbhəsində azərbaycanlılar: Tatar Süvari Alayı
Müəllif(lər):
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı