Научные издания Музея
Азербайджан в период Первой мировой войны
Азербайджан в период Первой мировой войны

Азербайджан в период Первой мировой войны

Məqalə müəlliflərinin müharibə şəraitində Azərbaycan cəmiyyətinin həyatını, Birinci Dünya müharibəsinin cəbhələrində azərbaycanlıların iştirakını yeni mənbə və ədəbiyyatdan istifadə etməklə əks etdirməsi toplunun ən böyük üstünlüklərindən biridir. Məqalələr geniş faktiki material - həm arxiv, həm də Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarının materialları əsasında qələmə alınmışdır.

Müəllif heyəti muzeyin fondlarında qorunan müvafiq sənəd və fotomaterialı tədqiqata cəlb edərək, mühüm ilk mənbə kimi araşdırılan problemin ayrı-ayrı aspektlərini işıqlandırmaq üçün istifadə etmişdir.

    

Kitab haqqında
Название:
Азербайджан в период Первой мировой войны
Müəllif(lər):
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı