Muzeyin nəşrləri
Böyük İpək Yolu və Azərbaycan
Böyük İpək Yolu və Azərbaycan

The Great Silk Way and Azerbaijan. 56 səh.

Kitab haqqında
Adı:
Böyük İpək Yolu və Azərbaycan
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı