Muzeyin nəşrləri
Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində
Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində

“Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində” Bakı, МБМ 2012, 220 s.

Ciddi axtarışlar, etnoqrafik müşahidələr, folklor örnəklərinə böyük ehtiramın nəticəsi kimi yazılan bu əsərdə Azərbaycan etnoqrafiyasının maddi mədəniyyət, sənətkarlıq, təsərrüfat məişəti problemləri haqqında söylənmiş atalar sözləri və xalq məsəllərinin həm birbaşa deyim-duyum məqamı, həm də onların  etnoqrafik duyum-yozum kontekstində məna tutumu aşkar edilmişdir. Əsər elmi ictimaiyyət, pedaqoji işçilər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 Nəfis tərtib olunmuş kitabda mövzuya uyğun olaraq etnoqrafik əşyalar, əmək alətləri, məişət əşyalarının fotoşəkilləri verilmişdir.

 

Kitab haqqında
Adı:
Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində
Müəllif(lər):
Gülzadə Abdulova. Elmi redaktor: F.V.İmranoğlu