Muzeyin nəşrləri
Baki, Şirvan, Quba xalçaları. Bakı, “Ziya”. 2013.176 s
Baki, Şirvan, Quba xalçaları. Bakı, “Ziya”. 2013.176 s

Tarixi yadıgarlarımız olan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  kolleksiyası içərisində özəl yeri vardır. Sistemləşdirilmiş bu xalça kolleksiyasının yüksək səviyyədə sənətşünaslıq, tarixi-etnoqrafik, genetik aspektlərdən araşdırılması professionallar qarşısına yeni elmi vəzifələr qoyur.

Kitab haqqında
Adı:
Baki, Şirvan, Quba xalçaları. Bakı, “Ziya”. 2013.176 s
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı, Mətn: Xədicə Əsədova sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru