Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan süfrəsinin mis qabları
Azərbaycan süfrəsinin mis qabları

Azərbaycan süfrəsinin mis qabları, Kitab-albom, Bakı, "Ziya" 2013. 128 s.

Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi sənət inciləri sırasında misgərlik nümunələrinin də xüsusi payı vardır və bu qablar Azərbaycan sənətkarlıq mədəniyyətinin türk  dünyası mədəniyyətindən qaynaqlandığını, onun bir hissəsi olduğunu təsdiqləyir, Şərq mədəniyyəti ilə əlaqəli şəkildə inkişafını göstərir.

bit.ly/missufreqablari

 

 

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan süfrəsinin mis qabları
Müəllif(lər):
Gülazdə Abdulova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı