Muzeyin nəşrləri
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar

 Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar. Bakı, Ziya, 2013, 100 s.

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində gətirilmə bəzəklərin aşkar olunması isə daha çox xarıci ticarət əlaqələrinin göstəricisidir. Hələ qədimdən qızıl, qalay, sədəf və digər materiallar mal mübadiləsi obyekti idi. 

Beləliklə, bəzəklər zərgərlik istehsalatının əsas məhsulu kimi özü-özlüyündə qiymətli tarixi mənbədir.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar
Müəllif(lər):
Afət Rüstəmbəyova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı