Muzeyin nəşrləri
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar. Kataloq, 2013
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar. Kataloq, 2013

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində gətirilmə bəzəklərin aşkar olunması isə daha çox xarıci ticarət əlaqələrinin göstəricisidir. Hələ qədimdən qızıl, qalay, sədəf və digər materiallar mal mübadiləsi obyekti idi.  Beləliklə, bəzəklər zərgərlik istehsalatının əsas məhsulu kimi özü-özlüyündə qiymətli tarixi mənbədir.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar. Kataloq, 2013
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı