Научные издания Музея
Археологические золотые и серебряные предметы Азербайджана
Археологические золотые и серебряные предметы Азербайджана

Археологические золотые и серебряные предметы Азербайджана. Баку, Зия, 2013.100 с.

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində gətirilmə bəzəklərin aşkar olunması isə daha çox xarıci ticarət əlaqələrinin göstəricisidir. Hələ qədimdən qızıl, qalay, sədəf və digər materiallar mal mübadiləsi obyekti idi.  Beləliklə, bəzəklər zərgərlik istehsalatının əsas məhsulu kimi özü-özlüyündə qiymətli tarixi mənbədir.

Kitab haqqında
Название:
Археологические золотые и серебряные предметы Азербайджана
Müəllif(lər):
Afət Rüstəmbəyova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı