Muzeyin nəşrləri
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən

Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən.  Bakı, “Ziya”, 2011. 392 səh.

Kitab Azərbaycanın görkəmli ictimai xadimi, sahibkar, xeyriyyəçi, “millətin atası” Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təsis etdiyi müsəlman dünyasında ilk dünyəvi qız məktəbinin yaranma tarixinə həsr olunub. Kitabda toplanan arxiv sənədləri, o illərin dövrü mətbuatının materialları, xatirələr, fotoşəkillər bu tədris müəssisəsinin müsəlman dünyasında qadın təhsilinin inkişafı üçün əhəmiyyəti barədə geniş təsəvvür yaradır.

Kitab haqqında
Adı:
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən
Müəllif(lər):
Fərhad Cabbarov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı