Muzeyin inciləri
Şəmsəddin Eldənizin mis dirhəmi
Şəmsəddin Eldənizin mis dirhəmi

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika fondunda Azərbaycan Respublikası ərazisində aşkar olunan və ayrı-ayrı atabəylərin adından zərb edilən mis sikkələr qorunur. Bunlardan atabəy Şəmsəddin Eldənizin adından kəsilmiş mis dirhəmin çəkisi 7,8 q-dır.

Eksponat haqqında məlumat
Adı:
Şəmsəddin Eldənizin mis dirhəmi
Dövr:
XIII əsrin birinci yarısı
Tapıldığı yer:
Azərbaycan
Ölçüləri:
Çəkisi 7.8 qr.
İnventar nömrəsi:
NF 40373