Muzeyin inciləri
Muzeyin ekspozisiya zallarında
Muzeyin ekspozisiya zallarında
Eksponat haqqında məlumat
Adı:
Muzeyin ekspozisiya zallarında
Dövr:
1950-1970-ci illər
Tapıldığı yer:
Bakı şəhəri
Ölçüləri:
İnventar nömrəsi:
19501970