Muzeyin inciləri
Alban knyazı Cavanşir
Alban knyazı Cavanşir

Muzeyin Təsviri materiallar fondunda Azərbaycan rəssamı Əlibala Kazımovun 1956-cı ildə kətan üzərində yağlı boya ilə çəkdiyi rəsm əsəri saxlanılır. Burada Cavanşirin Sasani ordusu tərkibində ərəblərə qarşı döyüş səhnəsi təsvir olunmuşdur. Rəsm əsərinin ölçüləri 120×207 sm-dir.

Eksponat haqqında məlumat
Adı:
Alban knyazı Cavanşir
Dövr:
1956
Tapıldığı yer:
Azərbaycan
Ölçüləri:
120×207 sm
İnventar nömrəsi:
TMF 454